Contact:

Rijksstraatweg 85, 2014 DB te Haarlem

K.V.K:56696108

Rekeningnummer:NL75RABO 0179998889

stichtingdivertimento@gmail.com

Stichting bestuur:

Mevr. A. de Vries-Voorzitter

Mevr. B. Kanne-Vice voorzitter

Mevr. L. Schouten-Secretaris

Mevr. D. Pajkrt-Penningmeester

Artistiek- en zakelijkleiding:

Helena van Tongeren - altvioliste

Christiane Belt - violiste


Privacyverklaring Stichting Divertimento mei 2018

PRIVCACYBELEID VAN STICHTING DIVERTIMENTO mei 2018.pdf

Voorwaarden:

Voorwaarden 2020-2021.pdf

Contact