Contact:

Rijksstraatweg 85, 2014 DB te Haarlem

K.V.K:56696108

Rekeningnummer:NL75RABO 0179998889

stichtingdivertimento@gmail.com

Stichting bestuur:

Mevr. A. de Vries-Voorzitter

Mevr. B. Kanne-Vice voorzitter

Mevr. L. Schouten-Secretaris

Mevr. D. Pajkrt-Penningmeester

Contact