Stichting Divertimento staat al 15 jaar garant voor goed en plezierig samenspel in Haarlem.

Een complete leerlijn voor samenspel:

  • Divertimento Start voor strijkers van 6-10 jaar

  • Jong Divertimento voor strijkers van 8-12 jaar

  • Divertimento Jeugdstrijkorkest voor strijkers van 12-18 jaar

  • Divertimento Talent voor getalenteerde strijkers van 14-21 jaar

  • Divertimento Jeugd Blazersensemble voor blazers van 8-18 jaar

  • Kamerorkest Divertimento voor strijkers en enkele blazers van 18-99 jaar

Meer informatie en inschrijven zie homepagina.

Divertimento Start is speciaal gericht op jonge strijkers in de basisschoolleeftijd die graag op een rustige en gedegen manier de beginselen van het samenspel onder de knie willen krijgen. We leren tijdens de repetities naar elkaar luisteren, samen ademen, goed tellen en aangeven. Daarnaast leren we verschillende soorten streken, toonsoorten, muziekstijlen, dynamiek en muzikale lijnen maken. Als je goed mee kunt komen in dit orkest en thuis de partijen zelfstandig in kunt studeren, heb je voldoende bagage om door te stromen naar Jong Divertimento.

De werkwijze van Divertimento Start is hetzelfde als die van alle andere Divertimento-orkesten. De repetities staan o.l.v. Helena van Tongeren of Christiane Belt maar de concerten zijn zonder dirigent. Zo ontwikkelen de spelers al op zeer jonge leeftijd een goed gehoor en een goed gevoel voor timing en samenspel.

Er zijn per seizoen twee projecten met ieder een eigen programma. Uiteraard sluiten we elk project af met een concert.

Jong Divertimento is een strijkorkest voor kinderen in de basisschoolleeftijd die graag samen muziek maken. Naast hun eigen instrumentale les beleven zij plezier aan het maken van kamermuziek en leren zij in wekelijkse repetities goed te luisteren, op elkaar te reageren, elkaar aan te geven en te volgen. De repetities worden geleid door Helena van Tongeren en Christiane Belt. Zij zorgen ervoor dat elk kind het samenspel van verschillende kanten kan leren kennen door de zitplaatsen te rouleren. Het muzikale materiaal is divers en uitdagend en toegespitst op het ontwikkelen van deze muzikale vaardigheden. De concerten zijn zonder dirigent en de solisten zijn de orkestleden zelf.

Het Divertimento Jeugdstrijkorkest is opgericht voor gemotiveerde strijkers tussen 12 en 18 jaar, afkomstig uit Haarlem en omgeving. Helena van Tongeren en Christiane Belt hebben dit ensemble gevormd tot een zelfstandig kamerorkest dat concerten geeft zonder dirigent. Zij leiden de repetities met precisie en enthousiasme, zodat alle kinderen leren luisteren en reageren op elkaar. Daardoor is het niveau van het ensemble gedurende 15 jaar heel erg omhoog gegaan. De kinderen krijgen de kans om het samenspel van verschillende kanten te ervaren, omdat ze in ieder stuk weer een andere rol spelen. Ze leren aangeven en volgen en mogen vaak ook solospelen met hun eigen ensemble. Solospelen is niet alleen weggelegd voor de allerbesten uit het ensemble maar iedereen die dat wil krijgt de kans een solo te spelen op zijn of haar eigen niveau. De leerweg is belangrijker dan het eindresultaat op het concert.

Divertimento Talent: Twee keer per jaar komen strijkers uit Haarlem en omgeving die al op hoog niveau kunnen samenspelen in projectvorm bij elkaar om één groot kamermuziekwerk in te studeren. Daarnaast stroom je aan het einde van de Divertimento Jeugdstrijkorkestprojecten in en ga je met het Divertimento Jeugdstrijkorkest op repetitieweekend om samen naar een mooi concert toe te werken. Tijdens de projecten worden er groepsrepetities gehouden. In het herfstproject krijgen zij les van het Van Dingstee Kwartet. In het Voorjaarsproject krijgen zij les van leden van het Concertgebouworkest en het Nederlands kamerorkest. Deze groepsrepetities zijn belangrijk voor de groepsvorming, streekindeling en juiste vingerzettingen. Verdere verrijkingslessen in het talentprogramma zijn de interpretatiedag en de kamermuziekdag o.l.v. ervaren kamermuziekspelers, waarin gewerkt wordt aan zelfgekozen kamermuziekstukken. Deze verrijkingslessen brengen het samenspelplezier en de speelkwaliteiten van de spelers naar een hoger niveau. Deze dagen worden afgesloten met een openbaar concert, want ook het regelmatig geven van concerten is een belangrijke ervaring voor talentvolle spelers.

Het Divertimento Jeugd Blazersensemble is een gezellig ensemble speciaal voor jeugdige blazers t/m 18 jaar die graag op een plezierige manier werken aan het klassieke en romantische repertoire. Het blazersensemble staat o.l.v. hoornist/dirigent Bob Kanne. In Haarlem en omgeving zijn fantastische brassbands en harmonieorkesten om in mee te spelen, maar een goed blaasorkest dat zich voornamelijk richt op het klassieke repertoire en de specifieke speelstijl die daarbij hoort is uniek in Haarlem. Het ensemble valt onder Stichting Divertimento waaronder ook het Divertimento Jeugdstrijkorkest voor strijkers tot 18 jaar valt. Zo krijgt het ensemble naast blazersrepertoire ook de mogelijkheid om samen met het Divertimento Jeugdstrijkorkest kamerorkestrepertoire uit te voeren.

Het Divertimento Jeugd Blazersensemble werkt in korte projecten. Dit is een bewuste keuze; de ervaring leert dat dit beter te combineren is met andere hobby’s naast het schoolwerk dan wekelijkse repetities. Daarbij geeft deze intensieve samenwerking een hechte groepsband die ook muzikaal tot uiting komt.

Kamerorkest Divertimento voor volwassenen is een projectorkest dat tweemaal per jaar een kamermuziekprogramma instudeert met twee afsluitende concerten. Dit jaar zullen er ook een aantal blazers deelnemen aan de projecten, zonder dat daarbij het kamermuziekkarakter van het ensemble wordt aangetast. De grootte van het ensemble hangt af van het te spelen materiaal, maar ligt tussen de 25 en 30 amateurstrijkers vanaf 18 jaar. De repetities staan onder leiding van Helena van Tongeren en Christiane Belt. Zij richten zich op het autonoom leren musiceren in kamermuziekverband. De concerten zijn namelijk zonder dirigent, luisteren, samen puls voelen, aangeven en volgen zijn daarbij de belangrijkste pijlers. Het plezier van het samen muziek maken staat centraal.