Nog plek voor 11 violisten, 1 altviolist, 3 cellisten en 2 contrabassisten